اسامی گیاهان دارویی به ترکی
گیاه چند ساله منطقه تکاب افشار
گیاه چند ساله منطقه تکاب افشار
گیاه چند ساله ختمی منطقه تکاب افشار
گون -تکاب
آت قویروغو دم اسب – بهمن (شال دم) صابون سیلن، قلیونک شیرین بی­آن شیرین بیان شووَرَن خاکشیر شومو (شومون) اسفناج چهار دانه ای شلقم سیب زمینی ترشی شقّنَه (اِشّک لالَه سی) شقایق وحشی شَتَره (شاتَرَه سی) شاه تره شاماما دستنبو شادَنَه، چَتَنه شاهدانه سیلیف سوروف سیغیر/سیری قویروغو گل ماهور، خرگوشک سهلاب ثعلب باتلاقی قَمیش نی قلمه تبریزی قزیل گول گل محمدی، گل گلاب قَزاَیاغی (قازاَیاغی) پای غازی، غازپا قیرخ بوروم، گِچی اوتو، آت قویروغو دم اسب قان قورودان قیاق قاطیر قویریغی پنجهک، علف باغ قارقا تاباغی، هویارپاغی باباآدم قارچیچه­یی (دانا داشّاغی) گل حسرت قارایارپاخ، قاراقولاخ مریم گلی قارامیخ شبیه چالی قاراغاش (قَرَغاش) نارون قارا یمیشان زالزالک وحشی قارا بَزَرَح، زَی رَح بالنگو قاپاخلی­جا (خُروز داشّاغی) قدومه کروشنه گاودانه کاوار (سوزی) تره قیلپین جومیش (علف پشمکی) قیزلار اوشقونو گیاهی شبیه اسپند قیندیرقا سازو قی نَنَه دیلی کاکتوس راکتی قوش اَبَّیی، خرمن اوتو علف هفت بند قوزی قولاغی گاوزبان بدل (ایتالیایی) گوش اوزومو تاج ریزی گوزبان، گوزابان، سیغیر دیلی، دیل اوتو گاوزبان گلین بارماغی انگشت عروس گچی بوینوزو خرنوب، جولدوزک کهلیک اوتو آویشن کورا سپیدار کلوخا گل جالیز گیاهان دارویی به زبان آذری کّکیرَه (قاراباش، گوباش) گل گندم کروویز کرفس وحشی یارپز پونه یارا اوتو، قان قورودان بومادران هزاربرگ هنقیلیش/خنقیلیش، داغ ­تَرَسی شیر مرغ، علف تگرگی وَرَک رز ایرانی، علف خرس نوروز گولو زنبق وحشی مین چیچک شاهپسند میخنگ (قرنفیل) میخک گیلدیک (ایت بورنو) نسترن کوهی، نسترن شرقی گیزی تیکانی، اَل یاندیران گزنه گوش دیلی درخت زبان گنجشک، ون یاغلوجا، شوران سلمه­ تره یِل آپاران، یل قووان، شوشَه قلیان گل قاصد یِملیک شنگ یمیشان زالزالک یورقون/یولقون (آغاجی) درخت گز یوشان درمنه سُوید اُتو هفت بند ایرانی سُوید/سوگود بید سووآلاخ سووآلاخ سوتتوجَ، سوتّی یَن فرفیون سوپورگَه سورگوم جارویی سرچَه اُتو گندمک، گندم دانه تسبیحی ساری گول نسترن مطعر (زرد) ساری تیکان گلرنگ وحشی سارماشیخ، پوشَنَ پیچک صحرایی ساباح­ گُرَسَن اویارسلام، آبیارسلام زیریش (زیریشک) زرشک دیل قانادان شیرپنیر دوه دابانی زیره هرز زراعی دوشان آلماسی، چالقی شیرخشت، چالگو دَوَدابانی گوش خرگوش دَوَ تیکانی یانداخ (یانداق) خارشتر دمیرتیکانی خارخاسک دلی بات بات بنگدانه مایانا رازیانه دامارّیجا (بوی یارپاغی) بارهنگ صغیر داغ مَرزَسی مرزه کوهی داغ سوغانی پیاز کوهی داش جاباغی گلسنگ داری ارزن خَشَ اسپرس ختمی گولی گل ختمی خانم سالّاندی، قیرمیزی پاچا، قاراگُز تاج خروس چیتدیخ (چیرتدیق) کاسنی چوبان یاستیغی کلاه میرحسن چاییر مرغ چای دوویسی (آش دووسی) برنج گرده، برنج چلیپا چای آلاغی مرزنگوش چالی سنجد تلخ چاقّیرتیکانی گل گندم چمنزار چاتلانقوش، آغ ساقیزی، پیرآغاجی بنه جین قارپیزی کَوَر، هندوانه ابوجهل جَیَن جگن جین جیلن (جین جیلم) علف جوجه تولکو قویریغو دم روباهی، جو وحشی گیاهان دارویی به زبان آذری تورشَک ترشک تورپَح (تورپک) خردل وحشی توکلوجَه چای کوهی توپّیز (قوش قونماز) شکرتیغال، قندورک تل کمبوزه تَرَه توندَ، آجی تَرَه شاهی، تره تیزک پیشیک جیرناغی، جوجَه گوزو، چنته چوبان کیسه کشیش پیشیک اوتو علف گربه، سنبل­ الطیب پیش­ پیشا بیدمشک پیرپیز آتشین پیتیراخ (دُووز پیتراغی) توق پُؤلیک، سَنگَنَح ماشک پَرپینَه خرفه پازی تره سی برگ چغندر بولاغ اوتو علف چشمه بیسم اله گولی درخت اقاقیا بیزوشا بارهنگ کبیر بویمادَرَن بومادران بویاق روناس بوی تیکان (بوییک تیکان) تمشک بوی شنبلیله بورک آغاجی دارواش بَزَرَک بزرک، بذر کتان بورانی کدو تنبل بَنوشَه بنفشه بالدیرقان گلپر بالِح دنی تخم بالنگو بالاغ اُتو کاهوی وحشی بادامچا بادام کوهی بابانِح بابونه اینَک امجَه یی مگس ­گیر، سیلن ایلان یاستیغی نی لویی ایسپناخ اسفناج ایلیشیم، بوستان پوزان، سرطان، ساریلیخ، لیف سس ایت سوآلاغی کلاغک ایت اوتو، آغ باش، قوخاغان ازمک ایپلیکجًه تمشکین اَوَلیک ترشک مواج اوشقون ریواس اوش قولاخ، سَبَرگَه شبدر اوزَرّلیک اسپند اَمَن کُومَنجی (دوگمَچَه) پنیرک اِشّک/سَبَرگه یونجاسی، ساری یونجا یونجه زرد اِشَّک خشخاشی ورث اَستوقودوس اسطوخودوس آلا قانقال (آلا قالقان) کنگر صحرایی آغ اُت، وَلَه میر یولاف وحشی آجی بی­آن تلخه بیان یارما بلغور یربادامی بادام زمینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید